ДВ, бр. 18 от 24.2.2023: Наредба № 1/2017 – правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Измененията са свързани с:

  • уточняване на реда за подаване на отчетите за флуорсъдържащите парникови газове до въвеждане на електронната информационна система
  • въвеждане на уточнения, свързани с процедурите за издаване, отменяне и/или отнемане на документи за правоспособност.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар