ДВ, бр. 18 от 24.2.2023: Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал.

Основната цел на промените е да се прецизират текстовете в наредбата, така че да се избегне дублиране с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/340 [1] и Регламент (ЕС) № 1178/2011 [2].

Направени са и промени в разпоредбите, регламентиращи правомощията на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) за лицензиране на авиационния персонал, свидетелствата за правоспособност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД (ATSEPL) и свидетелствата за правоспособност на координатор по УВД (CATM), както и в разпоредбите относно оценяването на нивото на владеенето на език.

Някои от промените са следните:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар