ДВ, бр. 12 от 3.2.2023: Изм. и доп. на Наредба № 8121з-906 за изискванията към продуктите за пожарогасене

В броя е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Целта на измененията са прецизиране на изискванията към продуктите за пожарогасене и привеждането им в съответствие с актуалните версии на приложимите стандарти и  оптимизиране на процеса, свързан с оценяването и удостоверяването на съответствието на продуктите за пожарогасене.

Измененията влизат в сила от 03 февруари 2023 г. и обхващат следното:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар