ДВ, бр. 11 от 2.2.2023: доп. на Кодекса на труда

В извънредния брой 11 от 2.2.2023 г. в ЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за медиацията е направено малко допълнение в Кодекса на труда

Съгласно допълнението на ал. 2 от чл. 344, след предявяването на иск от работник или служител пред съда за незаконно уволнение, работодателят има право да отмени заповедта за уволнение с писменото съгласие на работника или служителя.

До това допълнение работодателят имаше право да отмени заповедта до предявяването на иска пред съда и не след това.

Трябва да се има предвид, че допълнението влиза в сила от 1 юли 2024 г.

Вашият коментар