Извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Опасни вещества Процедури
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (8)

Актуализирано на 26.04.2021 г.

Бележка: Това ръководство може да бъде използвано както за извършване на оценка на безопасността на съхранението, така и като ръководство за изпълнение на изискванията за съхранение на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Въведение

Изискванията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси и нейното съдържание се определят в Раздел IV от Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВС.

Наредбата поставя изключение по отношение на изискванията за изготвяне на оценка на безопасността, като казва, че тя не се извършва за складове, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси, предназначени за научни и лабораторни цели.

Това не означава обаче, че не е необходимо да се спазват останалите изисквания на наредбата по отношение на безопасното съхранение. С други думи, можете да използвате последователността за извършване на оценката с цел организиране на безопасното съхранение на ОХВС и в лабораторни складове.

Със Заповед № РД-184 от 9.03.2021 г. са утвърдени указания и формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС. В указанията е посочено, че оценката на безопасността на съхранението на опасните химикали се извършва от отговорните за съхранението лица.

Кога се извършва оценката?

Оценката на безопасността на съхранението се извършва преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси и за съществуващи складове.

За нови складове, съответствието с изискванията за съвместимост, организация на съхранението и общите изисквания следва да бъде проверено и осигурено преди изграждането на склада за съхранение на опасни вещества и смеси въз основа на инвестиционни проекти по чл. 139, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

В този случай, ако няма пълна яснота за вида и/или класификацията на веществата и/или смесите, които ще се съхраняват, следва да се извърши оценка и информацията да се актуализира веднага след като бъдат получени данни за идентичността и/или опасните характеристики на тези химични вещества/смеси.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

7 мнения за “Извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси”

  • Здравейте,
   Най-лесният начин е с протокол за обсъждане.
   Ако искаме да го направим малко по-реално, може преди следващия периодичен инструктаж (или когато прецени шефът:) работодателят да каже на хората за наличието на това изискване, две думи за оценката на риска и мерките и да ги попита дали предлагат нещо друго :) След това да се подпишат всички на един протокол от рода на:

   Протокол

   Днес, …….., в изпълнение на чл. 32а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се обсъдиха въпросите в областта на безопасността и здравето при работа, включително при възникване на рискове, които създават непосредствена опасност за здравето, безопасността или живота на работещите.

   Присъствали:

   ……………… – подпис…………..
   ……………… – подпис…………..

 1. Здравейте,
  Бих искала да попитам, в какъв срок трябва да се изготвят Оценка за съвместимост на съществуващ склад и Оценка за риска за здравето и безопасността на работещите с ОХВС?

  Благодаря предварително!

  Поздрави,
  Красимира Крумова

  • Здравейте,
   Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси е обнародвана през 2011-а година, т.е. би трябвало към настоящия момент да имате изготвена такава оценка.
   В указанията, както старите, така и новите, няма поставен срок, т.е. за съществуващи складове трябва да се започне незабавно след обнародването на наредбата и указанията.
   За нови складове оценката се извършва преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация въз основа на инвестиционния проект.
   Ако за нов склад няма пълна яснота за вида и/или класификацията на веществата и/или смесите, които ще се съхраняват, наредбата казва, че оценката трябва да се извърши веднага след като бъдат получени данни за идентичността и/или опасните характеристики на тези химични вещества/смеси.

   • Здравейте,
    Благодаря за бързия отговор!
    Оценка за риска за здравето и безопасността на работещите с ОХВС (експозиция на хим.агенти при работа с ОХВС) – тази оценка в какъв срок трябва да се изготви? За всички използвани материали ли се прави или само за тези, които са цитирани в Прил.1 и Прил.2 на Наредба №13 от 30.12.2003г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на хим. агенти при работа?

    Благодаря предварително за отговора Ви!

    Поздрави,
    Красимира Крумова

    • Принципът е същия – при наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска, т.е. “веднага”.
     Оценката обхваща всички опасни химични агенти, не само тези за които има определени гранични стойности.
     Обръщам внимание, че опасен химичен агент е по-широко понятие от ОХВС, например масла, които не са класифицирани като опасни, са опасни химични агенти.
     Доста подробно сме разгледали изискванията, свързани с работа с химични агенти в разработеното от нас “Ръководство за управление на риска при работа с опасни химични агенти”, което можете да ползвате от следния линк:

     https://zbut.eu/biblioteka/guides/upravlenie-himichni-agenti/

     Съдържание:
     1.Какво означава “опасен химичен агент”?
     2.Нормативна база.
     3.Основни задължения на работодателя.
     4.Забранени химични агенти.
     5.Идентифициране на всички използвани и съхранявани химични агенти.
     6.Осигуряване на информационен лист за безопасност.
     7.Създаване на картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика.
     8.Оценка на риска.
     9.Прилагане на мерки за безопасност.
     10. Преглед и актуализация на оценката на риска.