Инструкция за безопасно съхранение на ОХВС и контрол за спазване на правилата

Нормативно основание: чл. 4, т. 8 и 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:
8. да разработват и прилагат инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства.
9. да разработват и прилагат инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по т. 8

Съгласно чл. 7. (1) на същата наредба с инструкциите трябва да се въведат правила безопасно съхранение, товарене и разтоварване на опасни химични вещества и смеси; употреба на лични предпазни средства и/или индивидуални средства за защита, когато това се налага и предоставяне на информация относно опасните свойства на химичните вещества и смеси; достъп до опасните химични вещества и смеси, които са предмет на съхранение.

В настоящата инструкция сме обединили две изисквания - за правила относно безопасното съхранение и правила за осъществяване на контрол за изпълнението на описаните правила. По отношение на правилата за достъп е направена препратка към усливията на Заповедта за определяне на отговорни лица за съхранението и лицата, които имат право на достъп.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар