Образци на документи, които се поставят на видно място в складовете за съхранение на ПРЗ

Нормативно основание: чл. 21 от Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита

Чл. 21. На видно място в складовете за съхранение на ПРЗ по чл. 18 и 19 се поставят:
1. списък с имената на лицата с разрешен достъп до ПРЗ (отговорник на склада и обслужващия персонал);
2. указания за безопасна работа с ПРЗ;
3. указания за детоксикация на ПРЗ при инцидент и/или авариен разлив.

"Детоксикация" е разрушение и/или обезвреждане на различни токсични вещества чрез химични, физически и/или биологични методи. 

Складовете за съхранение на препарати за растителна защита по чл. 18 от наредбата са складове при дейностите производство, търговия или преопаковане на ПРЗ, а в чл. 19 са посочени складовете за съхранение на ПРЗ в селскостопанските аптеки.

Изискванията за поставяне на посочените документи не обхващат складовете за ПРЗ на земеделските стопани (чл. 20 от наредбата).

Тук ще намерите помощни образци за изпълнение и на трите изисквания.

1️⃣ По чл. 21, т. 1 сме подготвили примерна заповед със списък на лицата с разрешен достъп.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар