EN 374-1: 2016. Ръкавици за защита от химикали

Европейският хармонизирания стандарт, който се прилага при изпитвания на ръкавици за защита от химикали е EN 374-1 Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания за експлоатацционните показатели при химични опасности. (външен линк към БИС)

Настоящата актуална версия на стандарта е от 2016 година с едно изменение през 2018-а.

Стандартът въвежда няколко понятия като:

  • Разрушаване - промяна, водеща до влошаване на една или повече характеристики на материала за защитни ръкавици, вследствие на контакт с химични продукти.
  • Преминаване - движението на химични продукти през материали, шевове, малки отвори или други дефекти в материала за защитни ръкавици на немолекулно ниво.
  • Проникване - процес, при който химични продукти преминават през материала за защитни ръкавици на молекулно ниво.

На първо място трябва да обърнем внимание, че

Няма ръкавици за химическа защита, които да пазят от всички опасни химикали!

Видове ръкавици в зависимост от експлоатационния показател за проникване

В предишната версия на стандарта бе използвано понятието "класове на устойчивост", докато сега говорим за "нива", които остават същите в зависимост от времето на пробив (времето, за което химикалът преминава през материала).

Определени са шест нива на проникване:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар