Заповед за извънреден инструктаж за COVID-19 за лица, работещи от разстояние

COVID-19 Инструктажи и обучения
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

Съгласно т. 6 от Заповед № РД-07-1-124 от 13.03.2020 г. всички работодатели трябва да проведат инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала.

Договорът за работа от разстояние е трудов договор и при него възникват същите задължения за работодателя както при работа в помещения на предприятието.

Съгласно чл. 107к. , ал. 3 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да информира работещи, извършващи работа от разстояние, за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд и политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа.

В тази връзка е необходимо да се проведе извънреден инструктаж дори на вече работещите от разстояние на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 и ал. 3 (дейности, изискващи специфични мерки за безопасност) на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Поради извънредните обстоятелства в заповедта сме допуснали документирането на извънрдения инструктж да не с еизвърши веднага след провеждането му, както и самият инструктаж да не се провежда "лице в лице".

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар