Две безплатни дистанционни обучения по ЗБУТ

Информация за бонуса

Само за абонати с годишен абонамент!

В рамките на годишния си абонамент можете да обучите безплатно двама свои представители с издаване на удостоверение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

👨🏻‍💻 Всяка година провеждаме най-малко четири дистанционни обучения (по едно във всяко тримесечие) в реално време през ZOOM.

 • Обученията в една календарна година са с една и съща програма, като тя се променя в следващата календарна година.
 • Продължителността на едно обучение е от 9.00 до 13.30 ч. на предварително обявена дата.
 • За участие се подава предварително заявка.

Ползването на бонуса може да стане по едни от следните начини:

 • възможно е двамата участници да се включат в обучение на една дата или
 • един участник да се включи на една дата, а друг - на друга дата.

📜 След успешно преминат тест, се издава удостоверение за преминато обучение по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 • За получаване на удостоверението записаният участник задължително трябва да премине успешно тест.
 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (в съответствие със Закона за електронния документ и електронния подпис).

Мога ли като абонат да включа още лица в обучение по ЗБУТ през ZOOM?

Можете да обучите и още лица в провеждано от нас обучение през ZOOM (с издаване на удостоверение) срещу допълнително заплащане.

Тримесечни абонати и годишни абонати, които вече са ползвали правото си, могат да включат участници срещу заплащане от 40 лв. без ДДС за участник (издава се удостоверение).

 

Програма на обучението 2024 г.

Програмата на обучението е една и съща през цялата 2024-а година!

 1. Инструктажи - организация и провеждане.
 2. Задължения на работодателя при работа с опасни химични агенти.
 3. Задължения на работодателя за осигуряване на безопасна работа на открито.
 4. Изисквания за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи.
 5. Два примера за трудови злополуки и установени от Инспекция по труда нарушения.
 6. Насърчаване на здравето: Балансирано хранене - пребиотици, пробиотици и антибиотици.

График на безплатни обучения 2024 г.

✅ 02 февруари - преминало
✅ 29 март - преминало
18 юни
☑ м. септември - предстои уточняване на дата

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.