Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Шивачество/ Ютия, парна (К)

Инструкция за безопасна работа с парна ютия за гладене I. Условия за използване на работното оборудване. Право на работа имат