Правилник за безопасност на труда в шивашката промишленост

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящият правилник по безопасността и хигиената на труд има за цел да осигури безопасни условия на труда в предприятията на шевната промишленост към Комитета по леката промишленост. 2. В съществуващите предприятия работата свързана с изискванията по настоящия правилник, трябва да се провежда по планове, съгласно 266-то постановление на Министерския съвет от 1953 … Read more

Ножица за текстил – електрическа

Инструкция за безопасна работа с електрическа ножица за текстил Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. Можицата се … Read more

Машина за опаковане на изделия, окачени на закачалка (полуавтоматична)

Инструкция за безопасна работа с получавтоматична машина за опаковане на изделия, окачени на закачалка