Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Шлайф машини (К)

Инструкция за безопасна работа с шлайфмашини за метали (плоскошлифовъчна и кръглошлифовъчна) Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Ъглошлайф (К)

Инструкция за безопасна работа с ъглошлайф Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г.

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стругове (К)

Инструкция за безопасна работа със стругове 1. Условия за използване на работното оборудване. До работа на струг се допускат лица

Над 500 инструкции за безопасна работа в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Циркуляр – бензинов (К)

Инструкция за безопасна работа с бензинов циркуляр Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999