Механично обработване на детайли и изделия чрез стружкоотделяне

Инструкция за безопасна работа при механично обработване детайли и изделия чрез стружкоотделяне

Пясъкоструйна и дробометна машина

Инструкция за безопасна работа с  пясъкоструйна и дробометна машина При извършване наработи, свързани с почистване чрез пясъкоструйна и дробометна машина е необходимо стриктно да се спазват правилата за работа с тях. I. Условия за използване на работното оборудване. 1.При извършване наработи, свързани с почистване с използване на пясъкоструйна и дробометна машина е необходимо стриктно да … Read more

Злополука при газопламъчни работи / чл. 407, ал.3 Правилник за безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

нарушение на чл. 407, ал.3 Правилник за безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

Правилник по техническа безопасност при покриване на металите

СЪГЛАСУВАН С ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ Писмо № 904 от 23. I, 1965 г.