ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г. Нова Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Важно за фирми, в които се провеждат учебни практики В брой 70 на ДВ от 11.9.2015 г. е обнародвана Наредба № 1 от 8 септемри 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), провеждано от професионални училища и центрове за професионално обучение. От значение за нас са два момента … Read more