Заповед № А-333 от 29 май 2014 г. за периодичност на последващите проверки на средствата за измерване

Обн., ДВ бр. 49 от 13.06.2014 г., Отм. със Заповед № А-616 от 11.09.2018 г.  (Обн. ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.)

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

На основание чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 и предложение на председателя на Българския институт по метрология, рег. № 29-00-64/14.05.2014 г.

ОПРЕДЕЛЯМ

периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате