ДВ, бр. 97 от 5.12.2017: ЗЗБУТ – отмяна на изискването за подаване на уведомление по чл. 15

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент