ДВ, бр. 87 от 31.10.2017: Промени, касаещи органи за оценка на съответствието

С Постановление № 241 от 26 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени изменения и допълнения на всички наредби за съществените изисквания и оценяване съответствието.

Промените са свързани с подаваните документи при кандидастване за получаване на разрешение за оценяване съответствието и целят облекчаване на режима:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.