ДВ, бр. 87 от 31.10.2017: Промени, касаещи органи за оценка на съответствието

С Постановление № 241 от 26 октомври 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет са направени изменения и допълнения на всички наредби за съществените изисквания и оценяване съответствието.

Промените са свързани с подаваните документи при кандидастване за получаване на разрешение за оценяване съответствието и целят облекчаване на режима:

  • Вместо „копия от трудови и граждански договори на персонала" се иска само списък на персонала с разпределение на функциите и информация за вида на правоотношението.
  • Не се изисква подаване на документите по по чл. 10, ал. 1, т. 2 и 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (лицето е вписано в търговския регистър и
    няма парични задължения към държавата или към община). За това ще се извършва служебна проверка.

Изменени са следните наредби, налични в информационната система:

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ