ДВ, бр. 86 от 28.10.2022: Изм. и доп. на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

С измененията и допълненията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол се въвеждат технически и метрологични изисквания, ред и методи за извършване на контрол на везните с автоматично действие за измерване в движение на масата и на осовото натоварване на пътни превозни средства (ППС), както и се извършва редакция на съществуващи излишни или неясни разпоредби, доказали своята практическа неприложимост през годините на прилагането им.

Промените не изискват действия във връзка със здравословни и безопасни условия на труд.

Нов Раздел IIIa в глава втора "Везни с автоматично действие за измерване в движение на масата и на осовото натоварване на пътни превозни средства"

Допълването с изискванията към везните с автоматично действие за измерване в движение на масата и на осовото натоварване на пътни превозни средства (ППС) е свързано най-вече с по-лесен и бърз граничен контрол, тъй като до момента поради липсата на изисквания, контролът е извършван чрез претеглянето на всяка една ос /на принципа „тръгни-спри-измери“/.

Въвеждането на метрологичен контрол (одобряване на типа, първоначална и последваща ежегодна периодична проверка) на везните с автоматично действие за измерване в движение на масата и натоварването на ос на ППС се явява нова функция на Българския институт по метрология.

Изменения поради допуснати редакционни грешки при предходното изменение

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар