ДВ, бр. 84 от 25.10.2019: Промени в Наредба за медицинската експертиза и правилника към нея

В бр. 84 на ДЪржавен вестник е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет.

В допълнителните разпоредби са направени изменения и на Наредбата за медицинската експертиза.

Измененията и допълненията са свързани с работата на ТЕЛК и НЕЛК, като например:

  • Отпада задължителното изискване в заседанията на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването.
  • Отпада задължението на председателя на ТЕЛК да дава указания, свързани с пенсионирането и трудоустрояването - това се отнася до указания към лицата, които са се явили на ТЕЛК. НЕ ОТПАДА задължението на ТЕЛК да дава ПРЕДПИСАНИЯ към работодателя за трудоустрояване.

Промени, свързани с обжалване на решенията

Само едно изменение касае осигурителите и то е свързано с начина на обжалване на решенията на лекуващия лекар, ЛКК и ТЕЛК (промени в чл. 63 на Правилника)

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар