ДВ, бр. 84 от 25.10.2019: Промени в Наредба за медицинската експертиза и правилника към нея

В бр. 84 на ДЪржавен вестник е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2019 Г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет.

В допълнителните разпоредби са направени изменения и на Наредбата за медицинската експертиза.

Измененията и допълненията са свързани с работата на ТЕЛК и НЕЛК, като например:

  • Отпада задължителното изискване в заседанията на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да участва лекар с придобита специалност по профила на заболяването.
  • Отпада задължението на председателя на ТЕЛК да дава указания, свързани с пенсионирането и трудоустрояването - това се отнася до указания към лицата, които са се явили на ТЕЛК. НЕ ОТПАДА задължението на ТЕЛК да дава ПРЕДПИСАНИЯ към работодателя за трудоустрояване.

Промени, свързани с обжалване на решенията

Само едно изменение касае осигурителите и то е свързано с начина на обжалване на решенията на лекуващия лекар, ЛКК и ТЕЛК (промени в чл. 63 на Правилника)

В случая става синхронизация на текстовете на правилника и чл. 112 от Закона за здравето.

Към момента, според Правилника, обжалванията и възраженията срещу решения на лекуващия лекар са чрез регионалния съвет по чл. 111 от Закона за здравето, а на ЛКК и ТЕЛК - чрез РКМЕ.

От 01.01.2020 г. тези обжалвания ще се правят чрез РЗИ (Регионалната здравна инспекция).

Още за промените можете да научите от Доклада на Министъра на здравеопазването.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар