ДВ, бр. 80 от 24.9.2021: Технически изменения в ЗДвП и ЗОБВВПИ


В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство са направени изменения на:

Измененията са свързани с преминаването на Бюрото по защита на свидетелите от контрол при главния прокурор към контрол от министъра на правосъдието.

В тази връзка, в двата закона думите „Бюрото по защита при главния прокурор“ се заменят с „Бюрото по защита при министъра на правосъдието“.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар