ДВ, бр. 80 от 24.9.2021: Технически изменения в ЗДвП и ЗОБВВПИ

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство са направени изменения на:

Измененията са свързани с преминаването на Бюрото по защита на свидетелите от контрол при главния прокурор към контрол от министъра на правосъдието.

В тази връзка, в двата закона думите „Бюрото по защита при главния прокурор“ се заменят с „Бюрото по защита при министъра на правосъдието“.

Вашият коментар