ДВ, бр. 80 от 24.9.2021: Технически изменения в ЗДвП и ЗОБВВПИ

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство са направени изменения на:

Измененията са свързани с преминаването на Бюрото по защита на свидетелите от контрол при главния прокурор към контрол от министъра на правосъдието.

В тази връзка, в двата закона думите „Бюрото по защита при главния прокурор“ се заменят с „Бюрото по защита при министъра на правосъдието“.

Това е материал от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати за да виждаш всеки наш анализ на промени в нормативните изисквания по ЗБУТ

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар