ДВ, бр. 80 от 11.9.2020: Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

В бр. 80 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

Измененията и допълненията са свързани с:

I. Промени, свързани със системата за сертифициране на лица, отговорни за поддръжката (ЛОП) на железопътни превозни средства и сертифициране на лица, изпълняващи функции по поддръжката на железопътни превозни средства.

Европейската комисия е приела Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 на Комисията от 16 май 2019 година за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства. В тази връзка са направени съответните промени относно системата за сертифициране за всички видове железопътни превозни средства, установена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779, независимо, че регламентът се прилага пряко в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) от 16 юни 2020 г.

II. Промени, свързани с прецизиране на някои от разпоредбите на Наредба № 59 относно удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура, единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия и други редакционни корекции.

Промените включват:

Анализът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар