ДВ, бр. 80 от 11.9.2020: Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

В бр. 80 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

Измененията и допълненията са свързани с:

I. Промени, свързани със системата за сертифициране на лица, отговорни за поддръжката (ЛОП) на железопътни превозни средства и сертифициране на лица, изпълняващи функции по поддръжката на железопътни превозни средства.

Европейската комисия е приела Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779 на Комисията от 16 май 2019 година за установяване на подробни разпоредби относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на превозни средства. В тази връзка са направени съответните промени относно системата за сертифициране за всички видове железопътни превозни средства, установена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/779, независимо, че регламентът се прилага пряко в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) от 16 юни 2020 г.

II. Промени, свързани с прецизиране на някои от разпоредбите на Наредба № 59 относно удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура, единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия и други редакционни корекции.

Промените включват:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар