ДВ, бр. 8 от 28.1.2022: Изменения в ЗХУ, Закон за здравето и Закон за лечебните заведения – не касаят ЗБУТ

Със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. са направени изменения и в:

Закона за хората с увреждания

Вашият коментар