ДВ, бр. 78 от 30.9.2022: Изм. и доп. на Наредба за работното време, почивките и отпуските

В броя е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 от 27 септември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. С § 1. на постановлението се правят изменения и допълнения на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Ето какви са основните изменения и допълнения на наредбата:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар