ДВ, бр. 77 от 18.9.2018: Технически промени в закони

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс са направени дребни промени в Кодекса на труда и редица закони:

Измененията са два основни вида:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.