ДВ, бр. 72 от 13.9.2019: Закон за измерванията – срокове на някои услуги извършвани от БИМ

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията.

Целта на измененията и допълненията е Законът за измерванията да се приведе в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като уреди сроковете за извършваните от Българския институт по метрология услуги на ниво закон, тъй като същите са със специфичен характер и изискват технологично време.

Установени са конкретни срокове и начин на извършване за следните услуги:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.