ДВ, бр. 71 от 11.8.2020: Закон за движението по пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за извънредното положение, Закон за лечебните заведения

В брой 71 на Държавен вестник от 11 август 2020 г. са обнародвани изменения и допълнения на:

Измененията не касаят  здравословни и безопасни условия на труд и не изискват предприемане на действия за осигуряване на съответствие.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар