ДВ, бр. 71 от 11.8.2020: Закон за движението по пътищата, Закон за автомобилните превози, Закон за извънредното положение, Закон за лечебните заведения

В брой 71 на Държавен вестник от 11 август 2020 г. са обнародвани изменения и допълнения на:

Измененията не касаят  здравословни и безопасни условия на труд и не изискват предприемане на действия за осигуряване на съответствие.


Пълният анализ на промените е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар