ДВ, бр. 67 от 23.8.2019: Изм. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества

В брой 67 на Държавен вестник е публикувано Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се правят изменения на четири наредби:

Измененията са свързани с прилагане на мерки за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.