ДВ, бр. 64 от 18.7.2020: Закон за мерките по време на извънредното положение и КСО

В Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа са направени изменения и допълнения на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

С тях се удължава срока на действие на някои разпоредби и по време на извънредната епидемична обстановка и до три месеца от нейната отмяна.

Направени са следните допълнения:

Пълният анализ е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар