ДВ, бр. 63 от 17.7.2020: Наредба за медицинската експертиза

В броя е обнародвано РЕШЕНИЕ № 1632 от 31 януари 2020 г. по административно дело № 10422 от 2018 г.

С решението се отменя разпоредбата на т. III от Методиката за прилагане на отправните точки на оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждането) в проценти от приложение № 2 на Наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно тази точка при оценка на процента намалена работоспособност се вземаше предвид само заболяването с най-висок процент, а останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземаха предвид.

На 18.07.2020 г. в портала за обществени консултации вече има Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза със срок з аконсултации до 31 юли, с който се въвежда същия текст отново.

В мотивите към Постановлението е посочено, че т. IV определя начинът по който се оценява ТНР/ВСУ, когато уврежданията са две или повече и най-малко две от тях са с определен процент
ТНР/ВСУ – 50 или над 50 на сто. В този случай към най-високия процент от съответната отправна точка на найтежкото увреждане се добавят 20 на сто от сбора на процентите на всички съпътстващи
увреждания.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар