ДВ, бр. 60 от 7.7.2020: Закон за МВР, ЗУТ, Закон за регистрацията и контрола на земеделска и горска техника

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, а чрез допълнителните и заключително разпоредби са направени изменения и допълнение на следните нормативни актове, налични в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

В Закона за МВР са направени редица изменения, свързани с дейността на различни дирекции и структури на МВР. Измененията, които ще отбележим са свързани с

търговците по пожарна безопасност.

С нова ал. 10 на чл. 129 на Закона за МВР се облекчава режима по издаване на разрешение на физически и юридически лица, регистрирани като търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Пълният анализ на промените е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар