ДВ, бр. 60 от 7.7.2020: Закон за МВР, ЗУТ, Закон за регистрацията и контрола на земеделска и горска техника

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, а чрез допълнителните и заключително разпоредби са направени изменения и допълнение на следните нормативни актове, налични в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

В Закона за МВР са направени редица изменения, свързани с дейността на различни дирекции и структури на МВР. Измененията, които ще отбележим са свързани с

търговците по пожарна безопасност.

С нова ал. 10 на чл. 129 на Закона за МВР се облекчава режима по издаване на разрешение на физически и юридически лица, регистрирани като търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар