ДВ, бр. 60 от 7.7.2020: Закон за автомобилните превози

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

Измененията са разнопосочни, като ще направим акцент на следните:

Лиценз и удостоверение за регистрация

С изменение и допълнение на чл. 6 на закона са допълнени дейностите, за които не се изисква лиценз и удостоверение за регистрация:

Лиценз и удостоверение за регистрация не се изискват за:

6. (нова - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 17 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) превози на повредени превозни средства;

Пълният анализ на измененията е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар