ДВ, бр. 58 от 23.7.2019: Закон за МВР – процедура за издаване на становища за пожарна безопасност

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи са направени допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи.

Допълненията нямат нищо общо с личните документи, а касаят дейностите на органите по пожарна безопасност по издаване на становища и сертификата по пожарна безопасност.

Добавен е нов чл. 125а, в който подробно е описана процедурата за издаване на становища и сертификати по пожарна безопасност от органите по пожарна безопасност:

  1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;
  2. становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация;
  3. становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт;
  4. сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност.
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.