ДВ, бр. 58 от 23.7.2019: Закон за МВР – процедура за издаване на становища за пожарна безопасност

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи са направени допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи.

Допълненията нямат нищо общо с личните документи, а касаят дейностите на органите по пожарна безопасност по издаване на становища и сертификата по пожарна безопасност.

Добавен е нов чл. 125а, в който подробно е описана процедурата за издаване на становища и сертификати по пожарна безопасност от органите по пожарна безопасност:

  1. становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност;
  2. становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация;
  3. становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт;
  4. сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.