ДВ, бр. 56 от 23.6.2020: Доп. на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 56 на ДВ е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Може да се каже, че няма нищо ново поради следната история:

Вашият коментар