ДВ, бр. 56 от 23.6.2020: Доп. на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 56 на ДВ е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Може да се каже, че няма нищо ново поради следната история:

Този анализ е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар