ДВ, бр. 56 от 23.6.2020: Доп. на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 56 на ДВ е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 18 ЮНИ 2020 Г. за допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Може да се каже, че няма нищо ново поради следната история:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар