ДВ, бр. 54 от 16.06.2020: Промени в Закона за техническите изисквания към продуктите

С промените Законът за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) се привежда в съответствие с разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Това съответствие се постига чрез определяне на сроковете, в които административният орган следва да се произнесе по депозирани пред него искания за предоставяне на административна услуга.

До настоящия момент тези срокове са регламентирани в подзаконовите нормативни актове, издадени по приложение на разпоредби на ЗТИП. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност обаче изисква сроковете, в които административния орган трябва да се произнесе, да бъдат регламентирани в закон.

Анализът на промените е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар