ДВ, бр. 53 от 8.7.2022: Закон за мерките, Наредби за детски ясли и детски градини

В броя е обнародван Закон за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците

Вашият коментар