ДВ, бр. 44 от 04.06.2019: Допълнения в ЗУТ – не касаят ЗБУТ

В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост са направени допълнения на Закона за устройство на територията.

Допълненията не касаят ЗБУТ - свързани са:

  • със съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти (чл. 144, ал.6);
  • с условията за принудително отчуждаване и обезщетяване на недвижими имоти (чл. 205, т. 6).

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ