ДВ, бр. 37 от 7.5.2021: Наредба № 8121з-647/1.10.2014 г. за пожарната безопасност

В броя в обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Основните изменения са свързани с правото да се разполагат ученически и детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие, а покрай тях са направени и някои други редакции.

Ето какви са измененията и допълненията:


Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар