ДВ, бр. 36 от 13.5.2022: Технически промени в нормативни актове

Във връзка с това, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията става Министерството на транспорта и съобщенията, а Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет се преобразува в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи с направени следните изменения на нормативни актове.

Измененията са свързани с промяна на съответното наименование там, където се упоменава.

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет във връзка с това, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията става Министерството на транспорта и съобщенията се изменят:

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 5 МАЙ 2022 Г. за преобразуване на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет в Изпълнителна агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи се изменя:

Вашият коментар