ДВ, бр. 23 от 19.3.2021: ЗАП, ЗДвП – не касаят ЗБУТ. Закон за мерките при извънредно положение.

С преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата са направени изменения и допълнения на:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар