ДВ, бр. 22 от 16.3.2021: Регулация на частните линейки в Закона за автомобилните превози

С измененията и допълненията на Закона за автомобилните превози бе регламентирана дейността на т. нар. частни линейки.

Тези допълнения касаят както фирми, които предлагат тази услуга, така и фирми, които имат линейка за фирмени нужди и бърза реакция при пострадал.

В нови алинеи 4-17 на чл. 24в са описани изискванията на автомобилите за превоз на болни или ранени лица, като се създава регистър на физическите и юридическите лица, които извършват превоз на болни и ранени, който се води от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар