ДВ, бр. 22 от 16.3.2021: Регулация на частните линейки в Закона за автомобилните превози

С измененията и допълненията на Закона за автомобилните превози бе регламентирана дейността на т. нар. частни линейки.

Тези допълнения касаят както фирми, които предлагат тази услуга, така и фирми, които имат линейка за фирмени нужди и бърза реакция при пострадал.

В нови алинеи 4-17 на чл. 24в са описани изискванията на автомобилите за превоз на болни или ранени лица, като се създава регистър на физическите и юридическите лица, които извършват превоз на болни и ранени, който се води от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар