ДВ, бр.19 от 5.3.2021: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

С § 48. от Допълнителните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците са направени допълнения и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Допълненията са свързани със задълженията на доставчици на изделия, които съдържат определени вещества в концентрация по-голяма от 0,1 тегловни %.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар