ДВ, бр.19 от 5.3.2021: Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

С § 48. от Допълнителните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците са направени допълнения и на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Допълненията са свързани със задълженията на доставчици на изделия, които съдържат определени вещества в концентрация по-голяма от 0,1 тегловни %.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар