ДВ, бр. 13 от 07.02.2017: Важни промени в Закона за защита при бедствия и ЗУТ

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията са направени важни промени в чл. 35 и 36 на Закона за защита при бедствия и добавени изисквания за съгласуване на Плана по безопасност и здраве (ПБЗ).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.