ДВ, бр. 13 от 14.02.2020: Уточняващо допълнение на КТ и ЗДСл

Със заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи са направени малки допълнения на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, свързани с възлагане на допълнителни задължения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация/държавните служители. Промяната е по-скоро уточнителна.

Статията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

или

ВИЖ И ДРУГИТЕ НИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Вашият коментар