ДВ, бр. 13 от 13.2.2024: Изм. и доп. на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия:

(доп. чл. 4, ал. 5) за придобиването, продажбата, замяната или дарението на копие на оръжие произведено до 31 декември 1900 г. се прилагат правилата за предупредителните и сигналните оръжия

(чл. 6, ал. 2) За служебни цели могат да се придобиват и съхраняват до 100 броя боеприпаси (преди 50); дългоцевните огнестрелни оръжия с гладкостенна цев с дължина под 51 сантиметра (преди "под 44").

(чл. 6, ал. 3, 4 и 5) изменения относно оръжията за граждански цели - брой боеприпаси и дължина на цевта и допълнителните количества боеприпаси за учебни стрелби, спортносъстезателни нужди, ловен туризъм и за промишлен лов.

(чл. 8, ал. 2, т. 3, нова буква "в") Добавят се ракетите за борба с градушките към вид "други пиротехнически изделия"

(чл. 35, ал. 2) Допълнение с изискването складовете за съхранение на взривни вещества/боеприпаси/пиротехнически изделия на лицата, които търгуват с такива, да са строежи по смисъла на Закона за устройство на територията.

(отм. ал. 6 и 7 на чл. 79) отменените алинеи позволяваха в складовете към търговски обекти и в самите търговски обекти да се съхраняват до барут, както и не изискваха прилагането на Наредба № Iз-895 от 2011 г. и Наредба № 1 от 2003 г., ако се съхраняват единствено и само боеприпаси и барути с клас на опасност 1,4S.

(чл. 87, ал. 1 нова т. 4) Към заявлението за подновяване на разрешението се подава и декларация за наличието на обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 10, освен в случаите на подновяване на разрешението по чл. 81а (разрешение за стрелбище).

(чл. 99, нова ал. 7) Не се изисква разрешение за транспортиране на оръжия, както и на боеприпаси с клас на опасност 1.4S, когато транспортирането се извършва между лица по чл. 35, ал. 1 или между лица по чл. 35, ал. 1 и лица по чл. 81а

(§ 1. от ДР , т. 22) Изменение на определението за "Основен компонент на огнестрелно оръжие" - заличава се думата "супресор"

(§ 1. от ДР , т. 35) Изменение на определението за "Част на огнестрелно оръжие"

В закона има и допълнения, свързани с транспортирането на взривни вещества и пиротехнически изделия от трета държава, през територията на Република България до друга държава членка.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар