ДВ, бр. 12 от 6.2.2018: Нова декларация при закупуване на продукт за пожарогасене

В броя са обнародвани изменения и допълнения на Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Ако закупувате нови "продукти за пожарогасене" - пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, B и C, въглероден диоксид и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип, то вие трябва да получите за всеки продукт и декларация от производителя.

Декларацията е по образец на Приложение № 6 на наредбата.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.