ДВ, бр.109 от 22.12.2020: КТ, ЗДСл, КСО – свързани с въвеждането на „срочна служба в доброволния резерв“

В извънредния брой 109 на ДВ от 22.12.2020 г. са направени допълнения на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, чрез които се въвежда възможност за "срочна служба в доброволния резерв" за срок до 6 месеца.

Във връзка с това са направени изменения и допълнения на:

Измененията са свързани с:

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар