ДВ, бр. 108 от 22.12.2020 г.: Закон за автомобилните превози и Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС

В брой 108 на Държавен вестник са направени изменения и допълнения на:

Измененията не изискват предприемане на допълнителни действия.

[

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар