ДВ, бр.107 от 18.12.2020: Изм. и доп. на Кодекса на труда

В броя е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда с множество изменения и допълнения.

Нов чл. 2а, в който се казва, че държавата насърчава двустранния диалог и деустранното сътрудничество между синдикалните организации и организациите на работодателите.

чл. 10 - Приложимост на кодекса на труда

Отнася се до всички работещи с място на работа в България или имат трудови договори с български работодател, независимо на коя държава са граждани (преди - български, ЕС, ЕИП и Швейцария)

чл. 51б - Колективен трудов договор на отраслово и браншово равнище

Допълнения относно разпростирането на КТД:

  • Разпростреният колективен трудов договор или отделните негови клаузи има действие спрямо работниците и служителите, които работят в предприятия, обхванати от съответния отрасъл или бранш.
  • Заповедта на министъра за разпростиране се обнародва в неофициалния раздел на ДВ.
  • До три дни от обнародването на заповедта договорът или отделните негови клаузи, които са разпрострени, се публикуват на интернет страницата на ИА "ГИТ".

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар