ДВ, бр. 105 от 11.12.2020: Закон за хората с увреждания, Закон за здравето, Закон за мерките

С Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния кодекс са направени измемения на:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар