ДВ, бр. 10 от 5.02.2021: Важни промени в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

С Постановление № 29 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 г., обнародвано в бр. 10 на ДВ, са изменени и допълнени 3 нормативни документа:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

4 мнения за “ДВ, бр. 10 от 5.02.2021: Важни промени в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси”

 1. Здравейте, от таблицата за съвместимост виждам, че Аерозолите може да се съхраняват съвместно с токсични, корозивни и със себе си. Обаче в Приложение 1 сега пише: “ 7. Аерозоли и газове под налягане с предупреждения за опасност Н222; Н223; Н229; Н280 и Н281, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1 – 4 (експлозивни, десенсибилизирани експлозиви, запалими, в т.ч. химически нестабилни газове; оксидиращи, включително пирофорни, самоактивиращи се, самонагряващи се, вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, течности и органични пероксиди, токсични, аерозоли и газове под налягане)“ – т.е, че не може с токсични и със себе си?
  Обърках се, помощ!

  Отговор
  • Здравейте,
   Признавам, че забелязах тази и още една грешка в обнародвания в ДВ текст, но забравих да обърна внимание в анализа. По същия начин е записът и за токсични – посочени са като несъвместимост само точки 1-4, а после в описа са включени токсични и аерозоли и газове под налягане, т.е. излиза, че токсични не могат да се съхраняват заедно с токсични. Сами разбирате, че подобно изискване е нон-сенс, т.е. няма смисъл, алогично е.
   При направа на таблицата сме взели предвид вписаните точки като числа, а не тяхното описание. По същия начин изглеждаше таблицата и в стария вид, т.е. нямаше забрана за съвместно съхранение на токсични и газове под налягане. Поради това, нашето мнение е, че записът е сгрешен в описанието на точките, а не точките в числов вид. За съжаление има допусната техническа грешка в обнародвания в Държавен вестник текст и не съм сигурна дали това ще бъде поправено по-нататък или ще остане в този безсмислен вид.

   Отговор
 2. Здравейте,

  изключително важна и полезна информация предоставяте, както и насоки за последващи действия.

  Бъдете здрави!
  Михаил

  Отговор