ДВ, бр. 12 от 11.2.2020: Изм. на Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт

В брой 12 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт. Нанесени са промени в цялата наредба заради промяната на разследващия орган.

През 2019-а година бе обнародван Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт (Обн. - ДВ, бр. 62 от 2019 г. , в сила от 06.08.2019 г.) от който стана ясно, че дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се трансформира в Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар