ДВ, бр. 12 от 11.2.2020: Изм. на Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт

В брой 12 на ДВ е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт. Нанесени са промени в цялата наредба заради промяната на разследващия орган.

През 2019-а година бе обнародван Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт (Обн. - ДВ, бр. 62 от 2019 г. , в сила от 06.08.2019 г.) от който стана ясно, че дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се трансформира в Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ)

Статията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. Абонирай се и получи достъп.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

СТАНИ АБОНАТ

или

ВИЖ И ДРУГИТЕ НИ АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Вашият коментар